fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib
fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib

Nemzetközi Betonszövetség
Magyar Tagozata

fib Magyar Tagozata; Hungarian Group of fib

KÖSZÖNTŐ Balázs L. György

Örömömre szolgál tájékoztatni tagjainkat és a munkánk iránt érdeklődőket egyaránt, hogy a fib (Nemzetközi Betonszövetség) átalakította munkabizottságainak rendszerét a fejlődés kihívásainak követésére. 2015. Január 1-től a következő ábra jobb oldalán szereplő munkabizottságokban szerveződik a feladatok megoldása.

fib Commissions, fib felépítése

A fib (Nemzetközi Betonszövetség, franciául: fédération intentional du béton, angolul: International Federation for Structural Concrete) két nemzetközi szervezet összeolvadása révén jött létre 1998. május 24-én. Az egyik a FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte), a másik a CEB (Comité Euro-international du Béton) volt.

A fib folytatja elődei tradícióit, és így célkitűzései: vasbeton szerkezetek műszaki, gazdasági, esztétikai és környezetvédelmi színvonalának emelése a kutatási és alkalmazási eredmények nemzetközi szintű elemzése révén, amely magában foglalja a következőket:

A kutatás ösztönzését, valamint a kutatási és gyakorlati eredmények szintetizálását.A fib Nemzetközi szervezet munkájában hivatalos tagként közvetlenül részt vesznek a következő magyar kollégáink (munkacsoportok részletes felsorolása s megnevezése alábbiakban található):

Dr. Balázs L. GyörgyPresidium, Technical Council, Com. 4., TG 2.1, TG 2.3, TG 4.1, TG 5.1, Com. 9 (elnök),
fib awards for young engineers (zsűri tag)
Dr. Borosnyói AdorjánTG 2.1, TG 5.1
Czoboly Olivér AttilaCom. 9 (titkár)
Dr. Lenkei PéterCom 8
Dr. Lublóy ÉvaTG 2.3, TG 4.1
Dr. Madaras GáborCom 8
Sólyom SándorTG 5.1


Korábbi években a nemzetközi munkacsoportok tagjai voltak még: Beluzsár János, Dr. Erdélyi Attila, Dr. Józsa Zsuzsanna, Lakatos Ervin és Telekiné Királyföldi Antónia is.

A fib nemzetközi szervezet felépítése

A nemzetközi szervezetnek öt kontinensről 43 ország vált tagjává: Anglia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Irán, Izrael, Japán, Kanada, Kína, Lengyelország, Libanon, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország, Tunézia, Új-Zéland, Ukrajna, USA.

Döntéshozó szervezet a Közgyűlés (General Assembly), míg műszaki kérdésekben kérdésekben a Műszaki Tanács (Council) terjeszt elő javaslatot. Magyarország a nemzetközi szervezet Közgyűlésén két szavazattal rendelkezik (a tagországok 1-4 szavazati joggal rendelkezhetnek a tagdíjfizetés mértékének megfelelően).

A nemzetközi szervezet munkáját a Közgyűlés által kétévente megválasztott elnök vezeti, akinek munkáját választott, ill. felkért tagokból álló elnökség (Presidium) támogatja. A két éves elnöki munka lejárta után az elnök közvetlen megelőző elnökként (Immediate Past-President) továbbra is részt vesz az elnökség munkájában.

Presidents of

2015-2016 Harald S. Müller (D)
2013-2014 Gordon Clark (UK)
2011-2012 György L. Balázs (H)
2009-2010 Michael Fardis (GR)
2007-2008 Hans-Rudolf Ganz (CH)
2005-2007 Giuseppe Mancini (I)
2002-2004 Jim Forbes (AUS)
2000-2002 Joost Walraven (NL)
1998-2000 Michel Virlogeux (F)


Presidents of Presidents of
1987-98 Roy Rowe (UK)1996-98 Michel Virlogeux (F)
1983-87 Theodossios Tassios (GR)1992-96 Jan Moksnes (N)
1979-83 Julio Ferry-Borges (P)1988-92 René Walther (CH)
1971-78 Andrew Short (UK)1984-88 Hans Wittfoht (D)
1968-71 Hubert Rüsch (D)1982-84 John Derrington (UK)
1957-68 Franco Levi (I)1978-82 Roger Lacroix (F)
1953-57 André Balency-Béarn (F)1974-78 Ben C. Gerwick Jr. (US)
1970-74 Gerrit F. Janssonius (NL)
1966-70 Franco Levi (I)
1961-66 Yves Guyon (F)
1958-61 Eduardo Torroja (E)
1953-58 Eugéne Freyssinet (F)


A nemzetközi szervezet munkabizottsági munkájában mindazok részt vehetnek, akik elért eredményeikkel nemzetközi szintű elismertségre tettek már szert. A munkabizottságok tagjainak sorába felvételt lehet nyerni a bizottság vezetőjének felkérésére, ill. felajánlkozás alapján.

A teljesség kedvéért, a következőkben felsoroljuk a Commission-ok, Task Group-ok és Working Party-k sorát a 2015. január 1-i állapotnak megfelelően.

Commission 1 - CONCRETE STRUCTURES

Task Group 1.1: Bridges Working Party 1.1.2: Bridges for high-speed trains
Working Party 1.1.3: Corrugated steel web bridges
Working Party 1.1.4: Integral bridges
Task Group 1.2: Concrete structures in marine environments Working Party 1.2.1: Floating concrete structures
Working Party 1.2.2: Submerged floating tunnels (SFT)
Task Group 1.3: High-rise buildings
Task Group 1.4: TunnelsWorking Party 1.4.1: Tunnels in fibre-reinforced concrete
Task Group 1.5: Structural Sustainability
Task Group 1.6: History of concrete structures
Task Group 1.7: Construction of concrete structures

Commission 2 - ANALYSIS AND DESIGN

Task Group 2.1: Serviceability models Working Party 2.1.1: Long-term behaviour of prestressed concrete bridges
Working Party 2.1.2: Restrained and imposed deformations
Task Group 2.2: Ultimate limit state models Working Party 2.2.1: Shear in beams
Working Party 2.2.2: Shear in members with steel fibres
Working Party 2.2.3: Punching and shear slabs
Working Party 2.2.4: Strut and tie modelling
Task Group 2.3: Fire design of concrete structuresWorking Party 2.3.1: Spalling design
Working Party 2.3.2: Performance-based fire design
Working Party 2.3.3: Fire resistance of concrete tunnels
Task Group 2.4: Computer-based modelling and designWorking Party 2.4.1: Nonlinear dynamic analysis for seismic evaluation of RC frames
Task Group 2.5: Bond and material modelsWorking Party 2.5.1: Bond of plain reinforcement
Working Party 2.5.2: Standard method of test for bond
Task Group 2.6: Composite steel-concrete construction
Task Group 2.7: Design for extreme events
Task Group 2.8: Safety and performance concepts
Task Group 2.9: Fastenings to structural concrete and masonryWorking Party 2.9.1: Review of current fib model with a view to Model Code 2010 and model for anchor reinforcement
Working Party 2.9.2: Open topics in the current design guide
Working Party 2.9.3: Shear lugs
Working Party 2.9.4: Fatigue loading
Working Party 2.9.5: Bonded anchors under sustained load
Working Party 2.9.6: Post-installed reinforcement - Harmonization of rules for reinforced concrete and anchorages with bonded anchors and post-installed
Working Party 2.9.7: Splitting of bonded anchors
Working Party 2.9.8: Required stiffness of baseplates
Working Party 2.9.9: Fire Resistance of anchors and post-installed reinforcement

Commission 3 - EXISTING CONCRETE STRUCTURES


Commission 4 - CONCRETE AND CONCRETE TECHNOLOGY

Task Group 4.1: Fibre-reinforced concrete
Task Group 4.2: Ultra high performance fibre-reinforced concrete
Task Group 4.3: Structural design with flowable concrete
Task Group 4.4: Aesthetics of concrete surfaces
Task Group 4.5: Performance-based specifications for concrete
Task Group 4.6: Constitutive laws for concretes with supplementary cementitious materials

Commission 5 - REINFORCEMENTS

Task Group 5.1: FRP (Fibre Reinforced Polymer) reinforcement for concrete structures
Task Group 5.2: Reinforcing steels and systemsWorking Party 5.2.1: Guidelines for detailing
Task Group 5.3: Manual for prestressing materials and systems
Task Group 5.4: Recommendations for Ground anchor systems
Task Group 5.5: Cables for cable-supported bridges
Task Group 5.6: Behaviour under cryogenic conditions
Task Group 5.7: Dismantlement and re-use of reinforced and prestressed concrete structures
Task Group 5.8: External tendons for bridges


Commission 6 - PREFABRICATION

Task Group 6.1: Prestressed hollow core floors
Task Group 6.2: Quality control for precast concrete
Task Group 6.3: Sustainability of structures with precast elements
Task Group 6.4: Precast concrete towers for wind power generators
Task Group 6.5: Precast concrete bridges
Task Group 6.6: Retrofitting of precast seismic structures
Task Group 6.7: Precast concrete in tall buildings
Task Group 6.8: Terminology for precast concrete
Task Group 6.10: Precast concrete buildings in seismic areas – Practical aspects
Task Group 6.11: Precast insulated sandwich panels
Task Group 6.12: Planning and design handbook on precast building structures

Commission 7 - SUSTAINABILITY

Task Group 7.1: Sustainable concrete – general framework
Task Group 7.2: Application of environmental design to concrete structures
Task Group 7.3: Concrete made with recycled materials – Life cycle perspective
Task Group 7.4: Sustainable civil structures
Task Group 7.5: Environmental product declarations (EPD) and equivalent performance of concrete

Commission 8 - STRUCTURAL SERVICE LIFE

Task Group 8.1 Model technical specification for repairs and interventions
Task Group 8.2 Birth and re-birth certificates & through-life management aspects
Task Group 8.3: Operational document to support Service Life Design
Task Group 8.4: Life Cycle Cost (LCC) - Design life and/or replacement cycle
Task Group 8.5: Durability of post-tensioning systems
Task Group 8.6: Calibration of code deemed-to-satisfy provisions for durability

Commission 9 - DISSEMINATION OF KNOWLEDGE


A Bizottságok (Com) és Munkabizottságok (TG) felsorolásából látható, hogy a Nemzetközi Betonszövetség tevékenysége áttekinti a vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek anyagának tervezési, kivitelezési és fenntartási kérdéseinek teljes skáláját.

A fib Magyar Tagozata

A FIP és a CEB Magyar Tagozatainak egyesítéséről a döntés már az 1997. december 17-én, az összevont közgyűlésen megtörtént. A fib Magyar Tagozata az 1997. december 17-én kelt alapszabály szerint működik.

Az Alapszabály szerint a fib Magyar Tagozat (továbbiakban Egyesület) célja elősegíteni a vasbeton és a feszített vasbeton szerkezetek fejlesztését és alkalmazását előadások, ankétok, tudományos fórumok szervezésével és más módon.

Tevékenységével elősegíti a magyar építő- és építőanyag-ipar, valamint az építőiparral kapcsolatos tervező vállalatok munkáját, a szakmai információk áramlását, más nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást és a tagok bekapcsolódását a nemzetközi szervezet munkájába.

Az Egyesület képviselőket delegál a fib nemzetközi munkabizottságaiba, és elősegíti a munkabizottsági eredmények hazai megismertetését és hasznosítását.

Az Egyesületnek tagjai lehetnek mindazok a bel- és külföldi természetes vagy jogi személyek, akik, ill. amelyek az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Az Egyesületnek lehetnek pártoló tagjai is. Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki, ill. amely nem rendes tagja az Egyesületnek, de annak tevékenységét rendszeresen vagy esetenként erkölcsileg vagy anyagilag támogatja. A pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.

Az Egyesület szervezeti felépítése

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szervezete a közgyűlés, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. Hatáskörébe tartoznak az alapszabállyal, a költségvetéssel és a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos feladatok.

Az Egyesület tisztségviselői: elnök, alelnök, titkár és PR-felelős, akiket a közgyűlés 4 évre választ. A közgyűlés 2014. december 1-én a következő tisztségviselőket választotta:

elnök:Dr. Balázs L. György
alelnök:Dr. Madaras Gábor
titkár:Dr. Kovács Tamás
kapcsolattartó: Magyar János.


Az Egyesület az iparral való kapcsolattartás érdekében legfeljebb héttagú Tanácsadó és Támogató Testületet választ, szintén négyévenként.

Az Egyesület közgyűlése örökös tiszteletbeli elnök címet adományozhat korábbi elnökeinek és olyan tagjainak, akik az Egyesület életében kiemelkedő munkát végeztek. A fib Magyar Tagozat örökös tiszteletbeli elnökei: Dr. Garay Lajos, Dr. Fogarasi Gyula, Tamás László és Dr. Tassi Géza.

A fib Magyar Tagozata tagokat delegálhat a fib nemzetközi szervezet bizottságaiba és munkabizottságaiba. Ők részt vesznek a nemzetközi szervezet munkájában, és az ott folyó tevékenységükről tájékoztatják a Magyar Tagozat tagjait. Megbízatásuk időtartama független a tisztségviselők választásának periódusától.

A fib Magyar Tagozat tevékenysége

A fib Magyar Tagozat fő tevékenysége a tudományos ismeretterjesztés.

Ennek egyik formája, hogy a nemzetközi szervezet bizottságaiban végzett munkájáról Bulletin-ok jelennek meg. Ezáltal a legfrissebb szakmai-tudományos ismereteket juttathatják el tagjaiknak és az egyéb érdeklődőknek. Emellett a nemzetközi szervezet szimpóziumairól, konferenciáiról, amelyeken az Egyesület érdemben képviselteti magát, idehaza beszámolót tartanak. Szakmai programjaikat mindig másik tagvállalatnál tartják, s ezúttal ők is bemutatkozhatnak.

Igen fontos szakmai-tudományos lépés volt 1998-ban az, hogy az Egyesület 1999-től kezdve Vasbetonépítés címmel új folyóiratot jelentetett meg [Balázs L. György (1999)]. Ez a folyóirat írásos fórumot biztosít a vasbeton anyagaival és a vasbeton, valamint feszített vasbeton szerkezetekkel kapcsolatos elemző – gyakorlati és elméleti – cikkek számára a szerkezet-, a víz- és a közlekedésépítés területeit összefogva. Ezen belül foglalkoznak a vasbeton szerkezetek megvalósulását elősegítő minden egyes területtel, amelyek magukban foglalják a tervezés, a kivitelezés, az anyaggyártás (beleérve az adalékszereket), a betontechnológia, az előre gyártás, a beruházás, az üzemeltetés, a felújítás, a kutatás, a műszaki szabályozás és a minőségbiztosítás kérdéseit.

A címbeli Vasbetonépítés szó mindezeket hivatott tükrözni. A vasbeton szóba pedig a hagyományos értelmezés mellett beleértjük beton oldalról a könnyű adalékos és egyéb különleges betonokat, valamint a betétek oldaláról a legújabb, korrózióálló, nem acél anyagú betéteket is.

A Vasbetonépítés című folyóirat negyedévenként jelenik meg magyarul, amit évente kiegészít egy ötödik, angol nyelvű szám a négy magyar nyelvű szám cikkeiből készített válogatásként. Főszerkesztő: Dr. Balázs L. György.

Az elmúlt 4 év során fokozatosan bővült a Vasbetonépítés folyóirat előfizetői köre, és kiterjed az egész országra.

A magyar nyelv ápolása és a magyar vasbetonismeret terjesztése érdekében – egy program keretében – ingyenesen elküldik a folyóiratot határainkon túl élő magyar építő- és építészmérnököknek.

A fib Magyar Tagozata Palotás László-díjat alapított, amellyel a vasbetonépítés terén elért kimagasló eredményeket ismerik el. A díjjal a tervezés, a kivitelezés, a kutatás-fejlesztés és az oktatás terén, valamint az ezekhez csatlakozó területeken ismerik el évente egy-egy hazánkban, ill. határainkon túl élő magyar mérnök kimagasló eredményeit. A Palotás-díjat először 2000-ben adtuk át.

2018-ig Palotás László-díjat kaptak:

2018Dr. Träger Herbert
2017Tápai Antal
2016Dr. Orosz Árpád
Dr. Seidl Ágoston
Dr. Kokai Tibor
2015Dr. Kausay Tibor
2014Orosz Károly
Dr. Tariczky Zsuzsánna
2013Dezső Zsigmond
2012Dr. Kovács Károly
2011Dr. Dulácska Endre
2010Mátyássy LászlóDr. Robert T. Ratay (USA)
2009Beluzsár János
2008Dr. Szeremi László Dr. Polonyi István (D)
2007Dr. Lenkei Péter
Dr. Loykó Miklós
Dr. Iványi György (D)
2006Dr. Ujhelyi JánosDr. Zvonimir Marić (Hk)
2005Becze János
Dr Tassi Geza
Dr. Windisch Andor (D)
2004Mentesné Zöldi SaroltaDr Gallus Rehm (D)
2003Dr. Erdélyi AttilaDr. Popovics Sándor (USA)
2002Polgár László Dr. Kiss Zoltán (Ro)
2001Dr. Almási József Dr. Jávor Tibor (Sk)
2000Wellner Péter Dr. Köllő Gábor (Ro)


A díjat Palotás László egyetemi tanárról, Kossuth-díjasról, az MTA rendes tagjáról azért nevezték el, mert az anyagtudományban és a vasbetonépítésben elért eredményei és az ismeretek terjesztése révén mind hazánkban, mind külföldön nagy elismertségre tett szert, tehát példaképnek lehet tekinteni.

Contact us / Help

All of the pages on this website are the copyright of Hungarian Group of fib